Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Informacje bieżące

 

Zarząd „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołał na dzień 13 lipca 2020 roku na godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Ślężnej 118.


Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Szczegółowe informacje: