Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

ZWZ z dnia 18 maja 2011 roku


Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 22 kwietnia 2011 roku zwołał na dzień 18 maja 2011 roku, godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zgromadzenia. Pełna treść podjętych uchwał została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 15/2011 z dnia 19 maja 2011 roku.

 

Szczegółowe informacje: