Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

ZWZ z dnia 28 czerwca 2010 r.


Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 1 czerwca 2010 roku zwołał na dzień 28 czerwca 2010 roku, godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impel S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Pełna treść podjętych uchwał została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 18/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku.

 

Szczegółowe informacje: