Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 25 kwietnia 2017 roku zwołał na dzień 9 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzanie, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

 

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Szczegółowe informacje: