Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Informacje bieżące

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) k.s.h. oraz § 21 Statutu, zwołuje na dzień 13 czerwca 2018 roku, na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzanie, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

 

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

 

Szczegółowe informacje: